Uudised

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus otsib nelja sõiduauto kasutusrendile võtmiseks pakkujat

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva Valla Hoolekandekeskusele nelja sõiduauto kasutusrendile võtmine“. Hanke lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on võtta viieks (60 kuud) aastaks kasutusrendile neli sõiduautot. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.02.2024 kell 11.00 Pakkumuste avamise tähtaeg on 13.02.2024 kell 12.00 Hankedokumendid on kättesaadavad aadressilt: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6905440/documents?group=B avaneb uues vahekaardis

Loe edasi

Koduandur

Veendumaks üksi elavate eakate heaolus on Jõgevale appi tulnud Koduandur! Seoses projektiga “Koduteenuse arendamine Jõgeva vallas tehniliste lahenduste baasil” sai Jõgeva vald positiivse rahastuse otsuse. Projekti kirjutamise põhjuseks oli soov koduteenust muuta digitaalsemaks ning kasutada selleks innovaatilisi lahendusi.  Hetkel on Jõgeval kasutusel juba 15 Koduandurit, mille abil saavad eakad ennast oma kodus turvalisemalt tunda! Koduandur…

Loe edasi

Jõgeva sotsiaalmaja muutub energiatõhusamaks ja turvalisemaks

06.01.2022 Sel aastal ootavad Jõgeva sotsiaalmaja ees rekonstrueerimistööd, mis parandavad hoone energiatõhusust, ventilatsiooni ning tuleohutusnõuetele vastavust. Maja ehitati 1960. aastal raudteelaste elamuna. Viimased 23 aastat on see olnud kasutuses sotsiaalmajana. 799 m2 suletud netopinnaga kahekorruseline hoone on eluasemeks inimestele, kes vajavad varjupaika, toetatud elamise teenust või sotsiaaleluasemeteenust – praegu saab seal abi ligi 30 inimest….

Loe edasi

Riik toetas Jõgeva spordihoone ehitamist ja sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimist

30.07.2021 Jõgeva vald sai kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise (II voor) meetmest toetust Jõgeva spordihoone ehituseks ja Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Spordihoone ehitamiseks saadi toetust 1 188 000 eurot. Hoone kogumaksumus on 5 453 625 ning valla omafinantseering 4 265 625 eurot. Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine läheb maksma 325 040 eurot, toetus selleks on 214 526, 4 ning omafinantseering 110 513, 6…

Loe edasi

Jõgeva vallavalitsus kiitis heaks sotsiaalmaja asemel hoolekandekeskuse loomise

Kolmapäevasel 17.06.2020 Jõgeva vallavalitsuse istungil arutati sihtasutuse Jõgeva linna sotsiaalmaja tegevuse lõpetamist ja asemele uue hallatava asutuse, Jõgeva valla hoolekandekeskuse loomist. Kui sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus, tekib kohalikul omavalitsusel parem ülevaade vahendite otstarbekast kasutamisest ja teenuste osutamisest.Sihtasutuse tegevus lõpetatakse 31. detsembril ja 1. jaanuaril 2021 alustab tegevust Jõgeva valla hoolekandekeskus. Praegu teenust saavate…

Loe edasi