Jõgeva Valla Hoolekandekeskus

Meie eesmärk on tagada igale abivajajale tema isikupäraseid vajadusi arvestavad sotsiaalteenused.
Meie missiooniks on mitmekesiste kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine.
Meie väärtustame
– klienti ja tema lähedasi
– inimlikkust ja individuaalset lähenemist
-ausat suhtumist ja lugupidamist kõiges
– turvatunde loomist
– enesetäiendamist ja hoolivust
Teenused

Healthy Food
Toetatud elamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Education
Kogukonnas elamise teenus

Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel, põhivajaduste rahuldamisel, tööoskuste ja muude sotsiaalsete oskuste säilitamisel ja arendamisel nõustamist, juhendamist ja/või abi. Teenus sobib inimestele, kes suudavad juhendamise ja suunamise korra toime tulla enese eest hoolitsemisega, majapidamistöödega ega vaja öisel ajal järelevalvet.

Medical
Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Kõik teenused

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad

Riin Lepik

Jõgeva linn ja Jõgeva alevik

5326 4624
riin.lepik@jogevahoolekandekeskus.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Veronika Vaiksaar

Palamuse

5372 0585
veronika.vaiksaar@jogevahoolekandekeskus.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Merle Aare

Vaimastvere

5191 0724
merle.aare@jogevahoolekandekeskus.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Ülle Aduson

Siimusti ja Sadala

773 9305
5194 8652
ulle.aduson@jogevahoolekandekeskus.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Anu Hontszar

Saduküla ja Torma

5855 7808
anu.hontszar@jogevahoolekandekeskus.ee

E, K 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Elika Kiis

Kuremaa ja Laiuse

773 2232
5194 8653
elika.kiis@jogevahoolekandekeskus.ee

T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

150+

Klienti

14

Teenust

7

Asukohta

25+

Töötajat