Jõgeva Valla Hoolekandekeskus

Meie eesmärk on tagada igale abivajajale tema isikupäraseid vajadusi arvestavad sotsiaalteenused.
Meie missiooniks on mitmekesiste kvaliteetsete sotsiaalteenusteosutamine osutamine.
Meie väärtustame
– klienti ja tema lähedasi
– inimlikkust ja individuaalset lähenemist
-ausat suhtumist ja lugupidamist kõiges
– turvatunde loomist
– enesetäiendamist ja hoolivust
Teenused

Healthy Food
Toetatud elamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Education
Kogukonnas elamise teenus

Teenus on mõeldud inimestele, kes vajavad oma igapäevaelu korraldamisel, põhivajaduste rahuldamisel, tööoskuste ja muude sotsiaalsete oskuste säilitamisel ja arendamisel nõustamist, juhendamist ja/või abi. Teenus sobib inimestele, kes suudavad juhendamise ja suunamise korra toime tulla enese eest hoolitsemisega, majapidamistöödega ega vaja öisel ajal järelevalvet.

Medical
Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Kõik teenused

Piirkonna sotsiaalhooldustöötajad

Jõgeva linn ja Jõgeva alevik

5326 4624
@jogevahoolekandekeskseeT, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Tiina Plans

Palamuse

520 5648
tiina.plans@jogevahoolekandekeskus.ee
T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Tea Kütt

Vaimastvere

5191 0724
tea.kytt@jogevahoolekandekeskus.ee
T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Ülle Aduson

Siimusti

773 9305
5194 8652
ulle.aduson@jogevahoolekandekeskus.ee
T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Anu Hontszar

Saduküla

5855 7808
anu.hontszar@jogevahoolekandekeskus.ee
E, K 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Maarika Kits

Torma

5884 8457
maarika.kits@jogevahoolekandekeskus.ee
T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

Kati Tarum

Kuremaa ja Laiuse

773 2232
5194 8653
kati.tarum@jogevahoolekandekeskus.ee
T, N 9.00-12.00 ja 12.30-16.00

50

Klienti

14

Teenust

5

Asukohta

18

Töötajat