Koduandur

Veendumaks üksi elavate eakate heaolus on Jõgevale appi tulnud Koduandur!

Seoses projektiga “Koduteenuse arendamine Jõgeva vallas tehniliste lahenduste baasil” sai Jõgeva vald positiivse rahastuse otsuse. Projekti kirjutamise põhjuseks oli soov koduteenust muuta digitaalsemaks ning kasutada selleks innovaatilisi lahendusi. 

Hetkel on Jõgeval kasutusel juba 15 Koduandurit, mille abil saavad eakad ennast oma kodus turvalisemalt tunda!

Koduandur teavitab lähedast kontaktisikut SMSi või e-maili teel kohe, kui lähedase liikumine puudub või kui selles on midagi ebatavalist. Seeläbi on eakal võimalik näiteks kukkumise tagajärjel saada abi ka siis, kui ta ei ole ise võimalik abi kutsuma. 

Koduandur on juhtmevaba seade, mis ei vaja toimimiseks internetiühendust ega elektrit. Andur tunnetab inimese liikumist ja toatemperatuuri ning andmed on ööpäevaringselt vaadeldavad Koduanduri infosüsteemis app.koduandur.ee.

Seade ei filmi, pildista ega salvesta heli, mistõttu säilib eaka privaatsus enda kodus.