Jõgeva vallavalitsus kiitis heaks sotsiaalmaja asemel hoolekandekeskuse loomise

Kolmapäevasel 17.06.2020 Jõgeva vallavalitsuse istungil arutati sihtasutuse Jõgeva linna sotsiaalmaja tegevuse lõpetamist ja asemele uue hallatava asutuse, Jõgeva valla hoolekandekeskuse loomist.

Kui sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus, tekib kohalikul omavalitsusel parem ülevaade vahendite otstarbekast kasutamisest ja teenuste osutamisest.
Sihtasutuse tegevus lõpetatakse 31. detsembril ja 1. jaanuaril 2021 alustab tegevust Jõgeva valla hoolekandekeskus. Praegu teenust saavate inimeste jaoks ei muutu midagi, küll aga lisandub palju uusi teenuseid. Need, kes on teenusel, saavad oma teenuseid vastavalt vajadusele ka edaspidi.
Jõgeva valla hoolekandekeskuse eesmärk on osutada abi Jõgeva valla elanikele nende toimetulekuraskusi ennetades, kergendades ja kõrvaldades, ning aidata kaasa sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele ja ühiskonnas kohanemisele. Teenust osutatakse koostöös valla sotsiaalosakonnaga.
VOOREMAA