Jõgeva sotsiaalmaja muutub energiatõhusamaks ja turvalisemaks

06.01.2022

Sel aastal ootavad Jõgeva sotsiaalmaja ees rekonstrueerimistööd, mis parandavad hoone energiatõhusust, ventilatsiooni ning tuleohutusnõuetele vastavust.

Maja ehitati 1960. aastal raudteelaste elamuna. Viimased 23 aastat on see olnud kasutuses sotsiaalmajana. 799 m2 suletud netopinnaga kahekorruseline hoone on eluasemeks inimestele, kes vajavad varjupaika, toetatud elamise teenust või sotsiaaleluasemeteenust – praegu saab seal abi ligi 30 inimest.

Hoone piirdetarindid on amortiseerunud, soojustamata, ruumid on sundventilatsioonita ja korraliku valgustuseta. Seetõttu tellis vald 2021. aastal hoonele energiaauditi. Värskelt valminud auditi alusel õnnestus saada ka riigipoolset toetust 214 tuhat eurot hoone seinte ja katuse soojustamiseks, uute energiatõhusate akende ja uste paigaldamiseks, sundventilatsiooni rajamiseks ja päikesepaneelide paigaldamiseks.

Hoone täielikuks rekonstrueerimiseks vajalikud projekteerimistööd hangime 2022. aasta alguses. Ehitustööd on kavandatud ellu viia 2022. aasta lõpuks. Jõgeva vald panustab projekti vähemalt 100 tuhat eurot. Täpne omaosalus sõltub ehitustööde tegelikust maksumusest. Lisaks energiatõhususe töödele on vajalik pöörata tähelepanu tuleohutuse tõstmisele, et hoone vastaks tänapäeva nõuetele.

jõgeva.ee