admin

admin

Jõgeva sotsiaalmaja muutub energiatõhusamaks ja turvalisemaks

06.01.2022 Sel aastal ootavad Jõgeva sotsiaalmaja ees rekonstrueerimistööd, mis parandavad hoone energiatõhusust, ventilatsiooni ning tuleohutusnõuetele vastavust. Maja ehitati 1960. aastal raudteelaste elamuna. Viimased 23 aastat on see olnud kasutuses sotsiaalmajana. 799 m2 suletud netopinnaga kahekorruseline hoone on eluasemeks inimestele, kes…

Riik toetas Jõgeva spordihoone ehitamist ja sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimist

30.07.2021 Jõgeva vald sai kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise (II voor) meetmest toetust Jõgeva spordihoone ehituseks ja Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Spordihoone ehitamiseks saadi toetust 1 188 000 eurot. Hoone kogumaksumus on 5 453 625 ning valla omafinantseering 4 265 625 eurot. Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks…

Jõgeva vallavalitsus kiitis heaks sotsiaalmaja asemel hoolekandekeskuse loomise

Kolmapäevasel 17.06.2020 Jõgeva vallavalitsuse istungil arutati sihtasutuse Jõgeva linna sotsiaalmaja tegevuse lõpetamist ja asemele uue hallatava asutuse, Jõgeva valla hoolekandekeskuse loomist. Kui sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus, tekib kohalikul omavalitsusel parem ülevaade vahendite otstarbekast kasutamisest ja teenuste osutamisest.Sihtasutuse tegevus…