KODUKORD

Torma Pargi tn.9, Kesk tn.4 ja Lasteaia tn.4 elanikule

 1. Teenust saavale isikule on keelatud järgmised asjad:

1) relv relvaseaduse tähenduses;

2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;

3) aine, mida kasutatakse narkootilise, toksilise või alkohoolse joobe tekitamiseks;

4) muu asi, mis võib kujutada ohtu teenust saava isiku ning teiste isikute elule ja tervisele.

(Sotsiaalhoolekande seadus § 6)

 1. Korteris ei tarbi ma alkohoolseid jooke ega muid mõnuaineid. Suitsu teen õues, ettenähtud kohas.
 2. Olen oma korterikaaslaste suhtes sõbralik ja arvestav.
 1. Majaelanike ja teiste inimestega  suhtlen viisakalt.
 1. Korterikaaslaste tuppa lähen ainult kutsumisel.
 1. Teiste asju ei võta. Üldkasutatavaid asju oma tuppa ei vii.
 1. Hoian oma toa ja riided korras ja puhtad.
 2. Toas olevat inventari ja mööblit kasutan heaperemehelikult. Vett ja elektrit säästlikult.
 1. Ütlen tegevusjuhendajale kui kuhugi lähen. Ütlen ka millal tagasi tulen.
 1. Majast pikemaajaliseks lahkumiseks kirjutan tegevusjuhendajale avalduse, milles märgin ka lahkumise põhjuse.
 1. Oma taskuraha eest käin poes koos tegevusjuhendajaga teisipäeviti ja/või reedeti.
 1. Külalisi kutsun ajal, mil tegevusjuhendaja on kohal. (kokkuleppel ka hiljem)
 1. Kui lahkun pikemaks ajaks lukustan oma toa ukse.
 1. Pesu panen pesema koos tegevusjuhendaja abiga.
 1. Peale dušši all käimist kuivatan põranda.
 1. Üldruumide ja õue koristamisel küsin abi tegevusjuhendajalt.
 1. Mure korral helistan tööl olevale tegevusjuhendajale.
 1. Korterist lahkudes lukustan korteri välisukse
 1. Täidan tule- ja elektriohutuse nõudeid.
 2. Omavoliliselt ei too tuppa ja ei ühenda vooluvõrku elektriseadmeid.
 3. Teenusel olev isik annab maja töötajale hoiule eeskirja p1. toodud keelatud eseme, aine vabatahtlikult. Kui ta sellest keeldub, on töötajal õigus eseme, aine ära võtmiseks. Olukorra normaliseerumisel äravõetu tagastatakse.
 4. Majas kehtib öörahu alates kell 23.00 kuni 06.00.
 5. Teenusel olev isik on kohustatud avama oma eluruumi ukse politseile ja tegevusjuhendajale. Maja töötajatel on õigus siseneda eluruumi eriolukordades (tuleoht, tehnosüsteemi rike jms) ilma elaniku juuresolekuta ja ka siis, kui on kahtlus, et elanik on põhjustanud oma tegevusega olukorra, mis on ohtlik temale või majale.

 24. Kodukorra korduval rikkumisel teenus lõpetatakse